چنگال تصویر شهردار برنامه شهرداری بیمارستان

چنگال: تصویر شهردار برنامه شهرداری بیمارستان برنامه ریزی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی افزایش خرید و فروش نوزادان

رئیس سابق کمیته اجتماعی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه دولت و مدیریت شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران برنامه ای جهت حل آسیب های اجتماعی ند

افزایش خرید و فروش نوزادان

افزایش خرید و فروش نوزادان

عبارات مهم : ایران

رئیس سابق کمیته اجتماعی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه دولت و مدیریت شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران برنامه ای جهت حل آسیب های اجتماعی ندارند، گفت: در حال حاضر خرید و فروش نوزادان نه تنها متوقف نشده بلکه زیاد کردن یافته هست. فاطمه دانشور با اشاره به عدم برنامه ریزی دولت و شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به آسیب های اجتماعی اظهار کرد: از وقت شروع فعالیت دولت دوازدهم و مدیریت شهری تازه برنامه ای انجام نشده هست. هنوز راجع به کودک فروشی در کشور عزیزمان ایران آماری منتشر نشده هست، ولی تاکنون چندین دستگاه تاییدش کرده اند و زنگ خطرش، چند سالی است به صدا درآمده هست. با این حال، آنهایی که باید اقدامی در این زمینه انجام دهند، تاکنون قدمی جهت برخورد با آن برنداشته اند.

افزایش خرید و فروش نوزادان

خرید و فروش کودک جرم است

نایب مدیر کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه خرید و فروش کودک جرم هست، گفت: در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان برخورد قانونی و سلب مسئولیت از والدینی که اقدام به کودک فروشی کنند، در نظر گرفته شده است هست. یحیی کمالی پور افزود: خرید و فروش کودک جرم تلقی شده است و در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان هم این عنوان مورد تاکید واقع شده است هست، ولی در لایحه مکان خرید و فروش مورد نظر قرار نگرفته هست. هرچند خرید و فروش کودکان تحت هر شرایطی جرم آشنا شده است است.

رئیس سابق کمیته اجتماعی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه دولت و مدیریت شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران برنامه ای جهت حل آسیب های اجتماعی ند

خرید و فروش نوزادان متوقف نشده است

در ادامه مدیر سابق کمیته اجتماعی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تصریح کرد: در حالی که با میزان آسیب های اجتماعی در حوزه های متفاوت از جمله اوضاع زنان بدسرپرست،کودکان کار، خرید و فروش نوزادان و اعتیاد کودکان و زنان روبه رو هستیم انتظار می رود، مدیریت شهری برنامه ای در این زمینه داشته باشد. دانشور با اشاره به زیاد کردن میزان آسیب های اجتماعی در شهر گفت: خرید و فروش نوزادان یکی از دغدغه هایی است که هم اکنون وجود دارد که این عنوان در بعضی از بیمارستان ها و محلات پایتخت کشور عزیزمان ایران صورت می پذیرد.

او بیان کرد: در صورتی که مدیریت شهری نسبت به آسیب های اجتماعی بی توجه باشد در آینده پرسشها بیشتری را در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران خواهیم داشت. مدیر سابق کمیته اجتماعی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تصریح کرد: در حال حاضر پرونده های بسیاری از اوضاع زنان معتاد و کودکانشان وجود دارد که نمی توان این موارد را انکار کرد و باید راهکاری جهت حل این موارد اتخاذ شود. به گزارش تسنیم، دانشور افزود: امیدوارم مسئولان در بخش های متفاوت توجه خاص ای به حل آسیب های اجتماعی داشته باشند، آیا که میزان آسیب ها در مناطق جنوبی رو به زیاد کردن است.

مادران معتاد تحت نظارت بهزیستی

افزایش خرید و فروش نوزادان

در خرداد سال جاری، معاون امور اجتماعی شرکت بهزیستی کشور تصریح کرد: کسانی که اقدام به خرید و فروش نوزاد می کنند باید به فکر عواقب آن نیز باشند، آیا که این مساله جزو جرایم مهم طبقه بندی شده است هست. حبیب ا… مسعودی فرید افزود: خرید و فروش نوزادان از سوی والدین معتاد انجام می شود و بنابراین برنامه هایی در این زمینه در بیمارستان ها هنگام وضع حمل مادر معتاد انجام می شود تا از خرید و فروش نوزاد پیشگیری شود. او خاطرنشان کرد: گرفتن نوزاد از مادر معتاد در بیمارستان ها و مراکز درمانی می تواند دائم یا موقتی باشد.

معاون امور اجتماعی شرکت بهزیستی کشور اضافه کرد: باید از ظرفیت تشکل های مردم نهاد در اطلاع رسانی و کمک به مادران قبل و بعد از وضع حمل استفاده کرد تا خرید و فروش نوزاد انجام نشود. مسعودی فرید افزود: بررسی های محیطی و میدانی نشان می دهد که موارد خرید و فروش نوزادان، کمتر شده است هست. او در پاسخ به این پرسش که آینده کودکان در معرض خرید و فروش که خارج از نظام بیمارستانی متولد می شوند، چیست؟ تاکید کرد: خیریه ها و تشکل های غیردولتی و مردم نهاد نقش موثری در شناسایی و معرفی این نوزادان به شرکت بهزیستی دارند.او افزود: شاید بعضی زنان بی خانمان و کارتن خواب در خارج از نظام بیمارستانی، وضع حمل داشته باشند که تلاش داریم این موارد را با کمک تشکل های مردم نهاد شناسایی کنیم.

رئیس سابق کمیته اجتماعی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه دولت و مدیریت شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران برنامه ای جهت حل آسیب های اجتماعی ند

به گفته مسعودی فرید، اغلب موارد خرید و فروش نوزادان در کلانشهرها اتفاق می افتد، آیا که موارد کارتن خوابی در شهرهای کوچک وجود ندارد یا اندک هست. به گزارش ایرنا، او تصریح کرد: نوزادانی که بعد از بررسی های مورد نیاز از مادران معتاد در بیمارستان ها جدا می شوند به مراکز شبانه روزی انتقال یافته شده است و اگر مادر در مرحله بهبودی از اعتیاد و ترک قرار گیرد، نوزاد با بررسی های مورد نیاز به او باز می گردد.

آرمان

افزایش خرید و فروش نوزادان

واژه های کلیدی: ایران | معتاد | برنامه | کودکان | نوزادان | کودکان کار | برنامه ریزی | آسیب های اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs