چنگال تصویر شهردار برنامه شهرداری بیمارستان

چنگال: تصویر شهردار برنامه شهرداری بیمارستان برنامه ریزی اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی روز گذشته ۲۲ نفر از دراویش آزاد شدند

مصطفی محبی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این مطلب گفت: ۲۲ نفر از دراویش با آخر محکومیت دوران حبس شان، روز گذشته از زندان آزاد شدند.

روز گذشته ۲۲ نفر از دراویش آزاد شدند

روز گذشته ۲۲ نفر از دراویش آزاد شدند

عبارات مهم : زندان

مدیر کل زندان های استان پایتخت کشور عزیزمان ایران از آزادی ۲۲ نفر از دراویش در روز گذشته خبر داد.

مصطفی محبی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این مطلب گفت: ۲۲ نفر از دراویش با آخر محکومیت دوران حبس شان، روز گذشته از زندان آزاد شدند.

روز گذشته ۲۲ نفر از دراویش آزاد شدند

واژه های کلیدی: زندان | روز گذشته | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs